Vilkår for bruk

Ved å bruke nettstedet vulkancasinonorway.top, godtar du å følge disse bruksvilkårene ('Vilkårene') som detaljert beskrevet nedenfor. Disse vilkårene utgjør en juridisk bindende avtale mellom deg og vulkancasinonorway.top, og regulerer din bruk av nettstedet.

Vennligst les nøye gjennom vilkårene før du bruker våre tjenester. Hvis du ikke godtar disse vilkårene, må du avstå fra å bruke nettstedet vårt.

Ansvarsfraskrivelse

vulkancasinonorway.top tar alle rimelige forholdsregler for å sikre at informasjonen på nettstedet vårt er nøyaktig og oppdatert. Imidlertid kan vi ikke garantere fullstendigheten, påliteligheten eller nøyaktigheten av informasjonen.

Ved å bruke nettstedet vårt, godtar du at vi ikke er ansvarlige for eventuelle feil, utelatelser, unøyaktigheter eller misvisende opplysninger på nettstedet. Du er ansvarlig for å vurdere nøyaktigheten og påliteligheten av all informasjon som er tilgjengelig på nettstedet vårt.

  • Ved bruk av nettstedet godtar du å bruke det på egen risiko.
  • Vi fraskriver oss ethvert ansvar for skade eller tap som oppstår som følge av din bruk av nettstedet eller noen av dets tjenester.
  • Vi tar ikke ansvar for eventuelle tekniske problemer, feil eller avbrudd på nettstedet som kan påvirke tilgjengeligheten eller bruken av tjenestene.

Immaterielle rettigheter

vulkancasinonorway.top eier alle immaterielle rettigheter til innholdet på nettstedet, inkludert tekster, bilder, grafikk, logoer og programvare. Ingen deler av nettstedet eller dets innhold kan kopieres, distribueres, endres eller brukes uten skriftlig samtykke fra vulkancasinonorway.top.

Vi respekterer andres immaterielle rettigheter, og oppfordrer deg til å gjøre det samme. Hvis du mener at innholdet på nettstedet vårt krenker dine immaterielle rettigheter, ber vi deg kontakte oss umiddelbart.

Lenker til tredjeparts nettsteder

Nettstedet vårt kan inneholde lenker til tredjeparts nettsteder for brukervennlighet og informasjon. Disse lenkene er kun tilgjengelig for din bekvemmelighet og betyr ikke at vi godkjenner eller er ansvarlig for innholdet på disse nettstedene. Vi oppfordrer deg til å lese bruksvilkårene og personvernreglene for hvert nettsted du besøker.

  • Vi tar ikke ansvar for eventuelle skader eller tap som oppstår som følge av din bruk av tredjeparts nettsteder.
  • Du er ansvarlig for eventuelle interaksjoner eller transaksjoner mellom deg og tredjeparts nettsteder.
  • Eventuelle personopplysninger du gir til tredjeparts nettsteder er underlagt deres egne personvernregler og vilkår.

Endringer i bruksvilkårene

Vi forbeholder oss retten til å endre eller oppdatere disse bruksvilkårene når som helst uten varsel. Eventuelle endringer vil tre i kraft umiddelbart etter at de er publisert på nettstedet vårt. Det er ditt ansvar å regelmessig sjekke denne siden for eventuelle oppdateringer.

  • Ved å fortsette å bruke nettstedet vårt etter at endringene trer i kraft, godtar du de reviderte bruksvilkårene.
  • Hvis du ikke godtar de reviderte vilkårene, må du avstå fra å bruke nettstedet vårt.

Vi oppfordrer deg til å skrive ut eller lagre en kopi av bruksvilkårene for dine poster.

Hvis du har spørsmål eller bekymringer angående disse bruksvilkårene, vennligst kontakt oss på den oppgitte e-postadressen.